آموزگار فردا

وبلاگ گروهی و هدف آن آموزشی است

طرح درس فارسی پایه ی اول دبستان

طرح درس فارسی پایه ی اول دبستان

 

درس 11  نشانه ج                                                                         زمان : 60 دقیقه

 

هدف کلی : زبان آموزی

 

اهداف جزئی : در پایان این درس از دانش آموز انتظار می رود مطالب زیر را فرا گیرد :

1- املای صحیح کلمات جدید را بنویسد.

2- کلمات جدید را با رسم الخط صحیح بنویسد.

3- از روی درس صحیح و روان بخواند.

4- مفاهیم درس را به خوبی درک کند.

5- با ترکیب های نشانه ج کلمه بسازد.

6- با کلمات جدید جمله بسازد.

7- با کلمات جدید متن کوتاهی بنویسد.

 

هدف های رفتاری : در پایان این درس دانش آموز باید بتواند :

1- برای هر یک از ترکیب های نشانه ج دو کلمه با املای صحیح بنویسد.(شناختی – دانش)

2- برای هر یک از ترکیب های نشانه ج دو کلمه با رسم الخط صحیح  و بدون برداشتن دست بنویسد.(روانی حرکتی – دقت)

3- از روی متن درس صحیح و روان بخواند.( شناختی – دانش)

4- پس از مطالعه متنی که در اختیار دارد از آن دو سوال صحیح طرح کند.(درک و فهم)

5- پس از مطالعه متنی که در اختیار دارد به سوالات مطرح شده پاسخ صحیح بدهد.(شناختی – درک و فهم)

6- افراد گروه با دو کلمه مربوط به هم ، یک جمله بنویسند.(شناختی – ترکیب)

7- با در اختیار داشتن پنج کلمه ی مربوط به هم ، متن کوتاهی بنویسد.(شناختی – ترکیب)

8- پس از خواندن متن نوشته شده توسط هم گروهی خود ، نکات جالب و مثبت آن را برای کلاس بیان کند.(شناختی – ارزشیابی)

 

تعیین رفتار ورودی : دانش آموز خواندن و نوشتن صحیح کلمات و جملات مربوط به نشانه های قبل را به خوبی فرا گرفته باشد

 

ارزشیابی تشخیصی : دانش آموزان با ماژیک روی تلق ، املای درس قبل را بنویسند. هر یک از دانش آموزان جمله ای از کتاب روان خوانی را که در اختیار دارد بخواند.(10 دقیقه)

 

ایجاد انگیزه : مقداری برنج پخته شده که به شکل گل قالب زده شده در ظروف یکبار مصرف کوچک در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود. در حین خوردن آن توجه بچه ها را به کلمه برنج جلب کرده و در مورد کاشت برنج در شالیزار و آب زیاد مورد نیاز آن صحبت می کنیم.(تلفیق با درس علوم – 5 دقیقه)

 

ارائه درس : دانش آموزان را با کارت هایی که روی هر یک ترکیبی از نشانه ج نوشته شده به هشت گروه چهار نفره گروهبندی کرده و سر گروه را تعیین می نماییم. سر گروه به ترتیب از هر یک از اعضای گروه می خواهد تا :

1- برای تصویر بزرگ درس داستانی تعریف کند.

2- تصویرک ها را بخواند.

3- متن درس را بخواند.

سپس افراد گروه با هم تمام درس را می خوانند.

معلم از بعضی از افراد گروه می خواهد تا کاری را که در گروه انجام داده اند ، برای کلاس هم ارائه دهند. در این مرحله  دانش آموزان نشانه ج  و ترکیب های آن را در دفاتر خود نوشته و با هر ترکیب هر چند کلمه که می توانند می نویسند و با خواندن کلمات خود برای کلاس ، کلماتی را که یافته اند به دیگران هم منتقل می کنند. سپس معلم کارت هایی را که روی آن ها یک کلمه با نشانه ج نوشته شده در اختیار گروه ها قرار می دهد. هر گروه دو کارت را انتخاب کرده و آن را در یک جمله به کار می برند و جمله خود را برای کلاس می خوانند.

دانش آموزان کتاب روان خوانی خود را باز کرده و درس ج را به صورت صامت می خوانند. سپس معلم سوالاتی از متن مطرح کرده ودانش آموزان به آن پاسخ می دهند. معلم از بچه ها می خواهد تا سوالاتی از درس مطرح کرده و  از دوستان خود بپرسند.(30 دقیقه)

 

ارزشیابی پایانی : معلم پنج کلمه مربوط به هم با نشانه ج پای تابلو می نویسد. هر یک از دانش آموزان متن کوتاهی با استفاده از آن ها می نویسند. سپس افراد هر گروه متن یکدیگر را بررسی کرده و راجع به نکات مثبت و جالبی که در متن دوستانشان وجود دارد اظهار نظر می کنند.(10 دقیقه)

 

تعیین تکلیف : بازی اسم و فامیل با حروف( ج – ل – ق – ش )(5 دقیقه)

 

روش تدریس : مشارکتی – پرسش و پاسخ

 

وسایل مورد نیاز : کتاب درسی – کتاب روان خوانی – گچ و تخته سیاه – مداد و کاغذ – تلق و ماژیک

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:43  توسط صادقپوری  |