آموزگار فردا

وبلاگ گروهی و هدف آن آموزشی است

مبحث نور علوم پایه دوم ابتدایی

نام درس :علوم پایه دوم ابتدایی

موضوع درس : نور

هدف درس : فراگیر با نور آشنا شود

مدت جلسه : 45 دقیقه              تهیه کننده : مریم نعمتی

روس مطالب :

 اشیا توسط چه چیزی بهتر دیده میشود- از نور چه استفاده هایی می کنیم – چشمه ی نور چیست –  سایه چگونه تشکیل می شود .

 

هدفها ( حیطه شناختی ) :

چشمه ی نور را تعریف می کند .(دانش )

2-انواع چشمه نور را نام می برد .(دانش )

3-فرق چشمه نر طبیعی و غیر طبیی را شرح می دهد. (درک )

4-برای آزمایش یک چشمه نور انتخاب می کند . (کاربرد )

5- چه وقت سایه کوتاهتر و چه وقت بلندتر از خود جسم میشود .(تجزیه )

6- از میان اشیا چشمه نو را تشخیص می دهد .(ارزشیابی )

 

 هدفها (حیطه عاطفی ):

1-با دقت به آزمایشات در کلاس توجه کند .(توجه و دریافت )

2- در کار گروهی علاقه و شوق و اشتیاق نشان دهد . (ارزش گذاری )

3- برای پاسخ دادن به سوالات داوطلب شود .(واکنش )

4- به پاسخ آنها ارزش گذاشت .(ارزش گذاری )

5- در کار گروهی و انجام آزمایشات همکاری کرد .(تبلور )

6- در گروه با بچه ها مطلب را بهتر یاد می گیرد .(سازمان بندی )

 

تعیین رفتار ورودی و آزمون آن :

آزمون به صورت شفاهی بوده از طرف آموزگار مطرح و نقطه شروع درس می باشد.

سوالات :

کسی می داند برای دیدن اشیا به چه چیزی نیاز داریم ؟

چند مثال بزنید که از خودشان نور دارند ؟

چراغ را خاموش کنم بهتر اشیا را میبینید یا روشن باشد؟

آیا می توانید در تاریکی خوب ببینید ؟

از وسایل زیر کدام چشمه نور نیست  ؟

قابلمه – شمع – خورشید - چراغ راهنمایی

آیا هر چه مبینید چشمه ی نور است ؟

پر نور ترین چشمه ی نور که میشناسید چیست ؟

سایه چگونه درست می شود و آیا شیشه وقتی از آن نور بگذرد سایه دارد ؟

از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟

تعیین مراحل و روشهای تدریس :

کارهای قبل از درس :

1-خواندن سوره حمد ویاری از خداوند برای یادگیری سپس احوالپرسی و حضور و غیاب  

2- تذکر به فراگیر چهت سکوت و شروع درس

ارائه درس :

سخنرانی اموزگار به همراه پرسش در حین درس

فعالیت تکمیلی :

آموزگار بیشتر از روش عینی در تدریس استفاده کند .

انتخاب مواد و رسانه :

از تخته و گچ و آوردن چراغ قوه و ماشین یا عروسک استفاده نماید .

در آخر فعالیت یادگیری چمعبندی شده و مجدد خلاصه بیان می شود .

 

ارزشیابی :

با توجه به انجام آزمایش و نظارت آموزگار می تواند به میزان موفقیت یادگیری درس در فراگیر پی برد و هم میتواند بگوید فرگیر وسیله ای درست کنند تا  بفهمند که با نور می توان اشیا را دید .

 فصل نور - علوم پایه دوم ابتدایی

 در کتاب علوم در فصل نور یک فعالیت عملی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است که از این طریق فراگیران با مفهوم نور و فواید آن بیش تر آشنا می شوند . دانش آموزان کلاس من هم در این فعالیت شرکت کردند و ذوق و شادی آن ها فراوان بود .

             
علوم - فصل نوردر کتاب اشاره شده است که تصویری را در انتهای جعبه کفش بچسبانید و درپوش کفش را به آرامی کنار زده و تصویر را به کمک نور مشاهده کنید . می توان این فعالیت را به صورت جذاب تر هم ارائه کرد . به این ترتیب که به جای یک عکس ثابت از یک نوار  متحرک تصاویر استفاده کرد در این صورت این فعالیت از جنبه ی انفرادی به گروهی نیز تبدیل می شود و تعامل بیش تری بین شاگردان ایجاد می شود و جذاب تر خواهد بود .             
     علوم - فصل نور
برای ساختن این جعبه ، یک جعبه خالی کفش ، تعدادی تصویر که به وسیله ی نوار چسب به یکدیگر متصل شده اند و نور لازم است .  

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:26  توسط نعمتی  |