آموزگار فردا

وبلاگ گروهی و هدف آن آموزشی است

طرح درس روزانه علوم پایه دوم

                           به نام ایزدمنان

ماده درسی:علوم دوم ابتدایی                             نام ونام خانوادگی: اعظم جوادقزوینی

عنوان درس:ماده چیست(1)                                 زمان:90 دقیقه

 

هدف کلی:

آشنایی با مفهوم ماده و حالت های مختلف آن (جامد مایع گاز)

 

هدف های جزئی:

1) دانش آموزان بتوانند مواد با حالت های مختلف را بر اساس ویژگیهای معینی طبقه بندی کنند(ترکیب)

2) دانش آموزان با مفهوم جامد آشنا شده و مثالهایی بیان کنند(دانش،دریافت)

3) دانش آموزان با مفهوم مایع آشنا شده و مثالهایی بیان کنند(دانش،دریافت)

4) دانش آموزان با مفهوم گاز آشنا شده و مثالهایی بیان کنند(دانش،دریافت)

5) دانش آموزان با مفهوم ماده آشنا شده و مثالهایی بیان کنند(دانش،دریافت)

 

هدفهای رفتاری:

دانش آموزمی تواند چند نمونه از مواد اطراف خود را نام ببرد.

دانش آموز می تواند تصویر یک حبه قند و شیر را در لیوان بکشد.

دانش آموزمی تواند مواد مختلف را درسه گروه جامد،مایع ،گاز جای دهد.

الگوهای تدریس:

پرسش و پاسخ- نمایشی – بحث گروهی

مواد و وسائل آمورشی:

چند حبه قند – یک لیوان و کاسه - شیر یا مایع رنگی – بادکنک یا کیسه فریزر- مدادو کاغذ

 

ارائه درس:

ابتدا دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و از آنها می خواهیم تصور کنند در یک سوپر مارکت هستند و موادی که در آنجا می بینند را بگویند سپس با افراد گروه خود آنها را در دو گروه قرار دهند.

با پرسش و پاسخ سعی می کنیم آنها را به سمتی هدایت کنیم که مواد را در دو گروه با ویژگیهای معینی جا دهند.

سپس از آنها می خواهیم که هر گروه شکل حبه ی قند و شکل شیر یا مایع رنگی را در ظرف های مختلف بکشند.

سپس از آنها می خواهیم که تصاویر را با گروهای دیگر عوض کنند و از آنها می پرسیم که آیا شکل قند یا ظرف شیر تغییر کرده یا نه؛سپس از گروها می خواهیم که در اطراف موادی را نام ببرند که شکل آنها تغییری نمی کند و هر کدام را در روی تخته در جدولی می نویسیم.

سپس با پرسش و پاسخ دانش آموزان را با مفهوم واژه ی جامد آشنا می کنیم به همین ترتیب با پرسش و پاسخ دانش آموزان را با واژه ی مایع آشنا می کنیم.

از دانش آموزان می خواهیم تمام چیزهایی که در اطراف می بینند نام ببرند و آنها را روی تخته می نویسیم سپس می خواهیم که برای تمام آنها یک نام پیشنهاد کنند.واژه های پیشنهادی را نوشته و سپس ماده را انتخاب کرده و به آنها می گوییم که به تمام این مواد که در اطراف ماست ماده می گویند.

برای آموزش گازها از دانش آموزان می پرسیم که آیا به راستی داخل لیوان خالی است یا داخل بادکنک خالی است.

با پرسش و پاسخ می توانیم دانش آموزان را با گازها و خصوصیات آنها مثل بی بو و بی رنگ بودن و بی مزه بودن آشنا می کنیم.

 

ارزشیابی پایانی:

دانش آموزا بتواند مواد اطراف خود را در سه گروه جامد،مایع،گاز طبقه بندی کند.

ویژگیهای حالت های مختلف ماده را با ذکر مثال توضیح دهد.

 

تعیین تکلیف:

دانش آموز موادی که در خانه می بیند را در سه گروه دسته بندی کند و خصوصیات هر حالت را بنویسد و تصاویری از آنها را بکشد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:25  توسط جوادقزوینی  |