آموزگار فردا

وبلاگ گروهی و هدف آن آموزشی است

طرح درس روزانه ریاضی پایه چهارم

 موضوع درس:محیط چند ضلعی ها                   هدف کلی درس : دانش آموزان با محیط مربع و لوزی آشنا می شوند.                        زمان : 45 دقیقه                                تهیه کننده : سوسن پازوکی

هدف  های درس بر اساس حیطه شناختی:

دانش آموزان پس از گذراندن این درس باید :

1-با انداره گیری به مفهوم دور یک شکل پی ببرند.(درک و فهم)

2-تعریف محیط را بدانند.(دانش)

3-به قاعده ی محیط مربع و لوزی پی ببرند.(درک و فهم)

4- واحد محیط را بشناسند.(درک و فهم)

هدف های درس بر اساس حیطه روانی – حرکتی:

1-    دورشکل های مریع و لوزی رااندازه گیری می کنند. (دقت)

2-    دور موزاییک های کلاس را اندازه می گیرند.( دقت)

3-    محیط مریع ولوزی را محاسبه می کنند.(عادی شدن)

رفتار ورودی دانش آموزان:

1-با مفهوم پاره خط آشنا شده اند.

2-می توانند اندازه ی یک پاره خط شکسته را تعیین کنند.

3-می دانند که یک چند ضلعی از اجتماع چند پاره خط درست شده است.

4-مربع و لوزی را رسم کرده  و خواص آن را می دانند.

ارزشیابی تشخیصی :

1-مفهوم پاره خط را بیان می کنند .(+)

2-یک پاره خط را اندازه گیری می کنند.(+)

3-مربع و لوزی را رسم می کنند.(+)

4-محیط مربع و لوزی را محاسبه می کنند. (-)

هدف های رفتاری:

1-مفهوم محیط یک شکل را بیان کنند.

2-اندازه ی دور مربع و لوزی را محاسبه کنند.

3-واحد محیط مربع و لوزی را بیان کنند.

4-قاعده ی محیط مربع ولوزی را کشف کنند.

مراحل تدریس: آمادگی وایجاد انگیزه-دعای شروع- احوالپرسی و حضورو غیاب

معرفی درس جدید و بیان هدف های رفتاری درس

روش تدریس : سخنرانی – پرسش و پاسخ –آزمایش

مواد اموزشی: گچ – تخته –کتاب – چوب کبریت –مداد – کاغذ – خط کش-موزاییک کلاس

ارزشیابی پایانی:

1-محیط را تعریف کنند.

2-محیط مربع و لوزی را محاسبه کنند.

3-واحد محیط را بیان کنند.

4-تمرین های کتاب را حل کنند.

تعیین تکلیف:

1-از دانش آموزان خواسته تا محیط یک موزاییک خانه خود را به محاسبه کنند.

2-یک لوزی را به دل خواه رسم کرده و محیط آن را محاسبه کنند.

3-کتاب کار خود را حل کنند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 14:34  توسط پازوکی  |